Zarząd

Blisko potrzeb Klienta

Zarząd

Leszek Tomica
Prezes Zarządu

Założyciel firmy i Prezes Zarządu Indata Cities S.A. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął karierę na rynku IT. Zyskując uznanie i relacje z kluczowymi graczami na rynku od wielu lat pełni funkcje menedżerskie. W latach 1985-1989 pracował w prywatnej firmie komputerowej ,,AGAPOL” pełniąc rolę konsultanta przy wdrożeniach systemów informatycznych dla różnorodnych przedsiębiorstw. W 1989 roku założył firmę komputerową ,,Nexter” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której pełnił funkcję Prezesa. W 1996 roku dział systemów komputerowych firmy Nexter połączył się z ComputerLandem, a Leszek Tomica został Dyrektorem katowickiego oddziału Spółki. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Sektora Użyteczności Publicznej ComputerLand S.A.

Grzegorz Danielczyk
Wiceprezes Zarządu

Założyciel firmy i Członek Zarządu w Indata Cities S.A. Z wykształcenia matematyk z dyplomem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Karierę zawodową w branży informatycznej rozpoczął pracując w latach 1989 – 1991 dla Instytutu Systemów Sterowania. Następnie w latach 1991 – 1996 pełnił rolę Dyrektora Generalnego i prokurenta w Nexter International Sp. z o.o. Od roku 1996 przez ponad 10 lat był odpowiedzialny za realizację celów sprzedaży do największych przedsiębiorstw z rynku Utilities i General Biznes w przedsiębiorstwie ComputerLand S.A a potem Sygnity SA.

Rada Nadzorcza

Tomasz Laszuk

Prezes Zarządu Indata S.A. Absolwent studiów informatycznych Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (UPH) w Siedlcach oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania oraz technologii IT, posiada certyfikat PRINCE2® Practitioner, PROSCI Certified Change Management Practitioner oraz ITIL® Foundation Certificate. Od 1996 roku prowadzi firmę InfoLAN, najpierw jako jednoosobowa działalność gospodarcza, od 2011 roku jako spółka z o.o., w której został Prezesem Zarządu. W 2014 roku wprowadził InfoLAN Sp. z o.o. w skład Grupy INDATA S.A. Po przekształceniach, od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu INDATA Solutions S.A. W spółce odpowiadał za zarządzanie strategiczne, budowanie synergii w Grupie INDATA S.A. oraz za nadzór nad usługami IT spółki. Po połączeniu INDATA S.A. z INDATA Solutions S.A., w sierpniu 2017 roku został powołany do składu Zarządu INDATA S.A.

Joachim Piecha

Założyciel firmy i były Członek Zarządu Indata Cities oraz Indata Utilities S.A. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. Od 1980 roku pracował w przemyśle ciężkim pełniąc różne funkcje kierownicze, aż do funkcji Prezesa Zarządu dużego zakładu przemysłowego włącznie. W 2000 roku objął funkcje Prezesa spółki StalPortal S.A. zajmującej się m.in. prowadzeniem portalu internetowego typu B2B. StalPortal zajmował się handlem stalą oraz towarami przemysłowymi poprzez internet, jak również dostarczaniem oprogramowania oraz badaniem rynku wyrobów hutniczych. W latach 2000 – 2007 pracował w ComputerLandzie piastując różne funkcje w tym Dyrektora Domeny Sektora Użyteczności Publicznej. W latach 2005 – 2007 pełnił równolegle funkcje Wiceprezesa Spółki Geomar w Szczecinie.

Karol Ptasznik

Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Po ukończeniu studiów pracował w MERASTER, Instytucie Systemów Sterowania, OPTIMUS S.A. oraz OPTIMUS Lockheed Martin S.A. Do 1995 roku był pracownikiem Politechniki Śląskiej. Od 2001 jest prezesem Zarządu BSS Polska Sp. z o.o.