Zarząd

Blisko potrzeb Klienta

 

Indata Cities SA

ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
Budynek nr 8

+48 32 2000134
cities@in-data.pl 

NIP

6272618303

KRS

0000317383

REGON

240700390

Kapitał zakładowy

1 500 000,00 zł

wpłacony w całości

Organ rejestracyjny:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.