O Firmie

Blisko potrzeb Klienta

Wirtualizacja i rozwój infrastruktury Klientów w oparciu o technologię HP

Informujemy, że kolejny rok z rzędu Proximus odnowił status HP Silver Partner i otrzymał autoryzację w obszarze wdrożeń infrastruktury serwerowej. Co roku Integrator osiąga cele stawiane przez swoich partnerów w zakresie...

Licencje Microsoft dla Edukacji

Dzięki doświadczeniom oraz serii szkoleń i zdanych egzaminów przez pracowników firmy Proximus, integrator uzyskał kolejną certyfikację producenta Microsoft, Authorized Education Reseller (AER). Certyfikacja uprawnia do s...

Lokalizacja siedziby firmy w nowym biurowcu

Uprzejmie informujemy, że od 14-go kwietnia 2014 roku pracownicy spółki Proximus pracują i przyjmują Klientów oraz Partnerów w nowym energooszczędnym biurowcu. Siedziba firmy Proximus S.A. została przeniesiona z budynku ...

Wsparcie serwisowe dla Uniwersytetu Śląskiego

Oferta złożona przez firmę Proximus SA została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu ogłoszonym przez Uniwersytet Śląski, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PzP.Proximus dostarcza usług...

Technologia Microsoft w środowisku serwerowym

Proximus pomaga firmie JBG-2 Sp. z o.o. w rozbudowie środowiska serwerowego. Integrator złożył najkorzystniejszą ofertę na  dostawę licencji Microsoft. Pakiet Office Professional Plus 2013 usprawnia pracę zespołową, zape...

Świadczenie usług asysty technicznej licencji Oracle dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Proximus podpisał umowę z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji dla licencji Oracle będących w posiadaniu Urzędu.

Rozmawiamy o poprawie efektywności w przedsiębiorstwach

Od czego zależy efektywność przedsiębiorstwa? Jakie konkretne wymagania są stawiane przez Zarządy osobom pełniącym role CFO w przedsiębiorstwach? Jakie narzędzia umożliwiają pracę oraz przepływ komunikacji pomiędzy dział...

Projekt rozbudowy środowiska wirtualnego dla dużego banku

Proximus S.A. zakończył rozbudowę środowiska macierzy klasy enterprise dla jednego z banków.  

Rozbudowa środowiska serwerowego w oparciu o technologię IBM

W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji IBM, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni wybrał ofertę Proximus. W ramach podpisanej umowy Proximus dostarczył l...

Dostawy sprzętu dla sieci handlowej

Portugalskie przedsiębiorstwo będące właścicielem między innymi sieci handlowej Biedronka Jeronimo Martins Polska S.A. skorzystało z oferty Proximus w zakresie dostawy sprzętu pamięci masowej.