O Firmie

Blisko potrzeb Klienta

Serwis infrastruktury przetwarzania danych IBM

W wyniku przeprowadzonego przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. postępowania na realizację zadania pn.: "Serwis infrastruktury przetwarzania danych IBM w Centrum Przetwarzania Danych TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.” ...

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Proximus Lider Konsorcjum z firmą Asseco, podpisał umowę z Tauron Obsługa Klienta na realizację dostaw sprzętu. Finalizacja kontraktu była konsekwencją wyboru Wykonawcy w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepubliczne...

Umowa na serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy IBM

W wyniku przetargu nieograniczonego oferta firmy Proximus została uznana za najkorzystniejszą.Kolejny rok firma Proximus S.A. będzie świadczyć serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy firm IBM dla Energa Operator S.A....

Wygrany przetarg na rozbudowę platformy IBM

W postępowaniu zorganizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. pn. "Rozbudowa platformy programowej IBM" oferta złożona przez Proximus S.A. została uznana za najkorzystniejszą. Wartość kontraktu 1 145 0...

Podpisaliśmy umowę z Polską Spółką Gazownictwa na dostawę serwerów

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę infrastruktury serwerowej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., jako najkorzystniejsza dla I części projektu została wybrana oferta Proximus. Wartość i...

Umowa na świadczenie usług serwisowych Oracle

Proximus S.A. podpisał umowę na realizację zadania pn: „Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) dla oprogramowania ORACLE dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.”   Oracle to mocna strona marki Proximus ...

Proximus S.A. w Grupie INDATA Software S.A.

W dniu 27 listopada 2015 r. INDATA Software S.A. nabyła 51% akcji spółki Grupy Proximus S.A. stając się jej głównym akcjonariuszem. Spółka Proximus S.A. poprzez pozyskanie strategicznego inwestora branżowego o komplement...

PSE S.A. wybrały integratora Proximus do realizacji usług utrzymania, serwisu i wsparcia technicznego

Ponownie w drodze przetargu Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) powierzyły realizację serwisu spółce Proximus S.A. Podpisany kontrakt na kolejny rok współpracy dotyczy świadczenia usług serwisowych platformy sprzę...

Proximus sponsorem Smart City Forum

23 - 24 września w Waraszawie odbędzie się największa konferencja dla miast Smart City Forum 2015, której patronat sponsorski objęła spółka Proximus S.A., główny wykonawca projektu „Katowickiego Inteligentnego Systemu Mo...

Obsługa kopii zapasowych spółki gazowniczej w oparciu o technologię IBM

W wyniku  postępowania przetargowego na dostawę oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager, Operator  Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wybrał ofertę firmy Proximus. Integrator dostarczył platformę ochrony danych do...